Categories

Archive

PostAuto

PostAuto je velký švýcarský autobusový dopravce, který je dceřinnou společností Švýcarské pošty. PostAuto zajišťuje zejména autobusovou dopravu na venkově, která je navázána na železnici plnící funkci páteře a zajišťuje plošnou obsluhu území. Jízdní řády jsou koordinovány s odjezdy vlaků a Read more ›