Curyšský dopravní svaz (ZVV)

Curyšský dopravní svaz (Zürcher Verkehrsverbund, ZVV) je organizace zřízená kantonem na základě zákona o veřejné dopravě osob, která zodpovídá za organizaci veřejné dopravy na území kantonu Curych a v několika obcích za hranicemi kantonu, které jsou z praktických důvodů zahrnuty do curyšské integrované dopravy.

Organizace má mnohem silnější pozici než čeští koordinátoři integrovaných dopravních systémů – proudí přes ni jak dotace a investice do infrastruktury, tak tržby z jízdného. Území svazu je rozděleno mezi 8 dopravců „zodpovídajících za trh”, kteří zodpovídají za tvorbu ročních jízdních řádů a provoz dopravního svazu. Například informační linka ZVV-Contact je pro celý svaz provozována curyšskými dopravními podniky. Spolu s osmi hlavními dopravci zajišťuje dopravní obslužnost v rámci ZVV zhruba 40 menších dopravců.

Kromě financování a strategického dopravního plánování zodpovídá ZVV za marketing veřejné dopravy. Jeho motto zní „Jedna jízdenka pro všechno” a ve svých kampaních zdůrazňuje integraci různých druhů veřejné dopravy. V rámci kampaně „Já jsem také…” vznikly fotomontáže tramvaje brázdící Curyšské jezero či lodě plující po silnici. Jiná kampaň se sloganem “125 km/h ve městě?” připomíná fakt, že vlak je bezkonkurenčně nejrychlejší dopravní prostředek ve městě.

Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že i dálková železniční doprava je v rámci ZVV (tedy mezi Curychem a Winterthurem) plně tarifně integrovaná.

 

Některé hlavní milníky v historii ZVV

1960 – 1978 Návrhy sítě metra a kombinované sítě metra a S-Bahn byly zamítnuty
1990 Založení ZVV a spuštění systému příměstské železnice (S-Bahn) v curyšské aglomeraci
1993 – 1999 Zprovoznění 2. etapy systému příměstské železnice
1998 Zprovoznění tramvajové tratě do stanice Messe / Hallenstadion
2004 – 2007 Zprovoznění 3. etapy systému příměstské železnice
2007 Zahájení výstavby 2. městského železničního tunelu pro průjezdné linky příměstské železnice
2010 Zprovoznění příměstské tramvajové tratě Glattalbahn
2011 Zprovoznění příměstské tramvajové tratě Zürich-west
2012 Dodávka dalších dvoupodložních příměstských vlaků Regio-Dosto

Legislativa

ZVV se řídí Zákonem o veřejné dopravě. Důležitá ustanovení jsou:

 • § 1 Záměrem zákona je zpřístupnit území kantonu výkonnou veřejnou dopravou při dodržení zásady hospodárnosti.
 • § 2 Stát (zde ve smyslu “kanton”) zřídí dopravní svaz sdružující provozovatele veřejné dopravy na svém území.
 • § 11 Úkolem dopravního svazu je vytvořit atraktivní systém veřejné dopravy, provozovaný v souladu s ekonomickými hledisky. K tomu patří jednotný tarif v rámci dopravního svazu.

ZVV řídí tzv. Rada pro dopravu, která má 9 členů delegovaných za tyto územní jednotky a organizace:

 • kanton Zürich: Předseda + 1 zástupce
 • obce: 3 zástupci
 • město Curych: 1 zástupce
 • město Winterthur: 1 zástupce
 • spolková vláda: 1 zástupce
 • spolkové dráhy (SBB): 1 zástupce

ZVV zaměstnává 53 pracovníků (2011).

Úkoly a pravomoci

 • Stanovení přepravní nabídky
 • Stanovení tarifu
 • Financování dopravců
 • Úhrada dopravních výkonů v rámci celého dopravního svazu
 • Finanční kompenzace (dotace) systému od federální vlády (Konfederace), kantonu a obcí
 • Plánování a financování úprav infrastruktury

Úspěchy ZVV

 • 445 000 stálých zákazníků – téměř třetina obyvatel kantonu Curych má některou z předplatních jízdenek ZVV
 • 60procentní podíl na trhu (modal-split) v meziměstské dopravě Curych – Winterthur ve špičce
 • Pokrytí nákladů ze 60 %
 • Ujetá vzdálenost v roce 2010 odpovídá 7622 cestám ze Země na Měsíc
 • 590 miliónů cestujících v roce 2011

V rámci sledování kvality svých služeb provádí ZVV od roku 2000 každé dva roky dotazníkový průzkum spokojenosti se službami. Z vydaných cca 8000 formulářů se jich vrací cca 80 %. V průzkumu z roku 2012 bylo “celkově spokojeno” rekordních 77 % respondentů.

Pokročilý je též integrovaný systém informací pro cestujícího včetně aktuálního (on-line) elektronického jízdního řádu pokrývajícího celou cestu.

Další rozvoj ZVV

 • Druhé podzemní průjezdné podzemní nádraží v Curychu (Löwenstrasse)
 • 4. etapa rozvoje příměstské železnice
 • Prodloužení tramvajové linky 8 přes Hardbrücke – zahájení prací 2015
 • Příměstská tramvajová trať Limmattalbahn – zprovoznění 2019, náklady 600 – 700 mil. CHF
 • Vozový park: více jak 200 příměstských elektrických jednotek
  • 112 jednotek DPZ Plus
  • 61 jednotek DTZ
  • cca 50 jednotek Regio Dosto
  • cca 15 jednotek HVZ Dosto

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*