Dráha 2000 (Bahn 2000)

Po úspěšném referendu v roce 1987 bylo přikročeno k realizaci tzv. programu Bahn 2000, jehož 1. etapa byla uvedena do provozu v roce 2004 a další se chystají v následujících letech. Tímo projektem se rozumí soubor mnoha – obvykle málo nákladných, ale vždy cílených – investičních opatření na infrastruktuře (často menšího rozsahu) v součinnosti s nasazením vozidel s naklápěcí technikou (a jinými modernizacemi) a podstatnou optimalizací nabídky veřejné dopravy, tj. úpravou časových poloh jednotlivých linek, změnou vedení vlaků jednotlivých kategorií a podobně. Vzájemnou provázaností modernizačních opatření na základě plánování a etapizace změn dochází k vysoké efektivitě vynakládání veřejných prostředků.

Program Bahn 2000 byl koordinován se všemi železničními projekty – namátkou příměstská železnice v Curychu včetně nového městského diametru (ve stavbě) či nové alpské základnové tunely Gotthard a Lötschberg.

Jednou z nejdůležitějších akcí programu byla výstavba nové rychlé tratě Mattstetten – Rothrist mezi Bernem a Oltenem.

Součástí programu bylo také zavedení evropského zabezpečovacícho systému ETCS  pro zvýšení kapacity některých důležitých úseků železničn sítě.

Viz též dokumenty k přijetí programu Bahn 2000 a jeho financování

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*