ETCS ve Švýcarsku

Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), který byl navržen v rámci zavádění interoperability na železniční síti EU se Švýcarsko, ač nečlen EU, rozhodlo zavést na své síti a to z důvodu jednak dosažení interoperability (možnost jízdy vlaků z jiných zemí) jako i zásadního zvýšení kapacity na nejzatíženějších úsecích sítě.

ETCS, eropský jednotný systém pro efektivní zajištění bezpečnosti na železnici a řízení provozu umožňuje jízdu ve velmi krátkých intervalech. Při dostatečné hustotě balíz je možné dosáhnout následného mezidobí pod dvě minuty i pro rychlost 200 km/h (tak, že pravidelné odjezdy vlaků IC na nové hlavní trati mohou být ve dvouminutovém rozestupu, což ovšem vyžaduje rozjezd na 160 km/h z různých kolejí). Tyto parametry, které část naší odborné veřejnosti považuje v ČR za nedosažitelné, byly na hlavním tahu mezi Curychem a Bernem prověřeny několikaletým praktickým provozem v půlhodinovém taktu.

Na zkušebním úseku Zofingen – Sursee na trati Luzern – Olten s odbočkou na trať Matstetten – Rothrist bylo poprvé v roce 2002 v pravidelném provozu testováno zabezpečovací zařízení ETCS.

Před implementací ETCS činila maximální rychlost na síti 160 km/h, podobně jako v ČR. Stavba nových úseků s vyšší maximální rýchlostí byla koordinována se zaváděním ETCS, a tak na nově budovaných tratích je instalován pouze samotný systém ETCS úrovně L2, tedy ne v kombinaci s národním systémem. Na těchto tratích je dosahováno 200 (tratě Mattstetten – Rothrist nebo Olten – Bern) nebo i 250 km/h (Gotthardský úpatní tunel) a zároveň následného mezidobí (intervalu) dvou minut.

Systém byl také postupně implementován na celé síti. Původně uvažován scénař přechodu přímo na L2 se ukázal jako příliš drahý, L1 full supervision taktéž. Švýcarsko tak prosadilo vyvinutí standardu L1 limited supervision baseline 3, které umožňuje využít stávajích zařízení traťového zabezpečovače Integra/ZUB  a jejich dovybavení mini-balízami ETCS, což umožnilo výrazně znížit investiční náklady.

Spolkový úřad pro dopravu stanovil v roce 2000 strategii implementace ETCS L1, v rámci které v roce 2017 bylo dokončeno pokrytí celé sítě SBB i soukromých tratí systémem ETCS.

Zavádění ETCS ve Švýcarsku

Zavádění ETCS ve Švýcarsku

Přechod na čistý ETCS úrovně L2 je plánován postupně s dožíváním zařízení národního systému nebo požadavkem na zvýšení propustnosti jednotlivých tratí.

Mobilní částí zabezpečovacího systému ETCS vybaveno více než 1000 lokomotiv či jednotek různých dopravců a Švýcarsko je tak zemí s největším vzovým parkem s ETCS [2].

Z významných části švýcarské železniční sítě vybavených jenom ETCS L2 je možné uvézt:

  • Nová rychlá trať Mattstetten – Rothrist (45 km), první nová trať vybavená ETCS ve Švýcarsku, uvedená do provozu v roce 2004, s uvedením ETCS v roce 2006. Po trati jezdí tak rychlá osobní jako i nákladní doprava. Zavedení ETCS umožnilo zkrácení tzv. následného mezidobí (časového odstupu mezi vlaky) na 110 sekund při rychlosti 200 km/h [1]. V roce 2017 byl proveden upgrade z verze SRS 2.2.2+ na  SRS 3.4.0.
  • Lötschberský základnový tunel (35 km) otevřený v roce 2007, s maximální povolenou rychlostí 250 km/h.
  • Gotthardský základnový tunel dlouhý 57 km, taktéž s maximální povolenou rychlostí 250 km/h, otevřený v roce 2016 [2].
  • Základnový tunel Ceneri bude otevřen v roce 2020 [2].
  • Úrovně ETCS ve Švýcarsku

    Úrovně ETCS ve Švýcarsku

Zdroje:

  1. ERTMS Factsheets
  2. ETCS Migration in Switzerland, Solution for Gotthard Tunnel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*