Generální předplatní jízdenka, General Abonnement (GA)

Příběh úspěchu „GA“: Předplatné stále oblíbenější

Každý druhý používá pravidelně veřejnou dopravu, stále více cestujících se prokazuje předplatným průkazem

Naprostá  většina  cestujících  ve  veřejné  dopravě  si  kupuje traťové  jízdenky,  oblastní,  poloviční  a  generální  předplatné  a tak si užívá slev. Více než polovina všech dospělých Švýcarů a Švýcarek vlastní generální, poloviční nebo oblastní předplatné. Mimo městských států Hongkongu a Singapuru tak Švýcarsko vykazuje  nejvyšší  podíl  předplatného  na  veřejnou dopravu na celkovém  trhu.  V červenci  2010  bylo  v oběhu  2,29  milionů polovičních,  405 000  generálních  a  přes  milion  oblastních předplatných.

Původně  bylo  generální  předplatné  představeno  v roce  1898 jako nabídka pro malou skupinu obchodních cestujících. Ještě o trochu starší poloviční předplatné, zavedené 1891, mělo dlouho jen malý úspěch. Průlom nastal v roce 1987, kdy bylo z důvodu  ochrany  životního  prostředí  parlamentem  výrazně zlevněno  z 360  na  100  franků.  Prodej  předplatného  stoupl v krátké době z 666 000 na více než dva miliony. Vláda mohla svou  finanční  kompenzaci  výrazně  omezit  a  brzy  ji  zastavila úplně.  Dopravcům  tím  nevznikla  žádná  ztráta,  protože nárůst objemu cestujících kompenzoval plně nižší cenu.

U  generálního  předplatného  vzrostly  prodeje  skokově  po zahrnutí  městské  tramvajové  a  autobusové  dopravy  v roce 1997.  Další  silný  nárůst  po  roce  2004  byl  způsoben  jednak zkrácením  cestovních  dob  díky  novostavbám  realizovaným v rámci projektu Bahn 2000 a zprovozněním Lötschbergského základnového  tunelu,  jednak  prodlužováním  vzdálenosti,  na kterou denní cestující dojíždějí.

© VÖV Překlad CEDOP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*