Vlak kategorie InterRegio

InterRegio je střední kategorie vlaků v systému švýcarské veřejné dopravy. Odpovídá české kategorii rychlík.

Kategorie vlaků dálkové dopravy se ve Švýcarsku neliší komfortem (například kvalitou sedaček), nýbrž odpovídají zastavovací politice, tedy jaké relace vlak obsluhuje. Vlaky kategorie InterRegio poskytují regionům spojení s hlavními centry.

Tyto spoje jsou zajišťovány buď klasickými vlaky taženými lokomotivou nebo stále častěji novými dvoupodlažními elektrickými jednotkami. Nejnovější jednotka Bombardier Twindexx Swiss Express, označení SBB RABe 502 203 má délku 200 metrů jezdí maximální rychlost 200 km/h a je vybavena modulem ETCS (již bez národního zabezpečovače), což jí umožňuje plně využívat nové tratě spolu s dálkovými i nákladnímy vlaky v intervalu 2 minut.

Ve vlaku je 401 míst na sezení ve 2. třídě a 176 v 1. třídě. Kromě toho je k dispozici jídelní oddíl s 29 místy.

Bombardier "Twindexx Swiss Express" RABe 502 203, InterRegio

Bombardier Twindexx Swiss Express RABe 502 203, InterRegio, Foto: David Gubler, CC-BY-SA 4.0

SBB provozuje (někdy ve spolupráci s jinými společnostmi) následující kategorie osobních vlaků:

 • Dálkové
  • TGV, ICE, RJ, EuroCity (EC) – mezinárodní vlaky provozované společne s SNCF (Francie), DB (Německo), ÖBB (Rakousko) nebo Trenitalia (Itálie).
  • InerCity (IC) – vnitrostátní vlaky spojující největší města nejvyšší rychlostí s nejméně zastávkami. Do této kategorie spadají také naklápěcí jednotky InterCity-Neigezug.
  • InterRegio – vnitrostátní vlaky spojující regiony s největšími městy.
 • Regionální
  • Euronight (EN)
 • Noční
  • RegioExpress – paralela české kategorie Sp.
  • Regio – vlak zastavující ve všech zastávkách, paralela české kategorie Os.
  • S-Bahn – vlaky městských a příměstských linek integrovaných do dopravních systémů jednolivých měst.
  • S-Bahn Nachtlinie – noční městské a příměstské linky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*