Přestup hrana-hrana

Přestupem hrana-hrana se označuje velmi komfortní přestup u stejného nástupiště veřejné dopravy, například z vlaku u jedné hrany na vlak u druhé hrany téhož nástupiště. Efektivní a ve Švýcarsku časté jsou i přestupy tohoto typu mezi různými dopravními prostředky, tedy například vlakem a autobusem nebo vlakem a tramvaj.

V rámci integrovaného taktového jízdního řádu je zpravidla přestupem hrana-hrana řešena nejdůležitější přestupní vazba v daném uzlu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*