Přímá přeprava

Přímá přeprava (Direkter Verkehr) je ustanovení veřejné dopravy ve Švýcarsku, které je v evropském měřítku ojedinělé: přímé přepravy to jest jedné jízdenky pro cestu zahrnující různé druhy dopravních prostředků i různé dopravce. Přímá přeprava zajistila úspěch velmi oblíbených jízdních dokladů, jako např. generální a poloviční předplatné. Na tomtéž principu se rovněž klíčují tržby z turistických předplatních jízdenek (Swiss Pass apod.), které zvyšují atraktivitu Švýcarska pro zahraniční návštěvníky.

V současnosti platí na 23 500 kilometrech dopravních tras a pokrývá kromě několika málo turistických linek prakticky celou síť švýcarské veřejné dopravy. Také tarify jednotlivých jízdenek jsou přestupní. Je jedno kolik dopravců využijete na své cestě, vždy stačí jediná jízdenka. Kdo jede ze Schwarzenburgu (kanton Bern) do Pontresiny (kanton Graubünden), dostane svou jízdenku pro BLS, SBB a RhB bez problémů na přepážce BLS ve Schwarzenburgu.

Při nákupu jednotlivých jízdenek poskytují dopravci vzdálenostní slevu. V přímé přepravě se ceny jednotlivých úseku nesčítají. Přímá přeprava poskytuje slevu z celkové trasy, což může znamenat úsporu 8 až 25 procent.

Každý železniční dopravce ve Švýcarsku, který přijímá dotace/úhrady za přepravní výkony ve veřejném zájmu, je povinen cestujícímu v případě potřeby vystavit jízdní doklad nejen na své tratě, ale také na tratě dalších železničních dopravců. Proto musí mít jednotný tarif a jízdní doklady. Dopravci si rovněž si musí smluvně upravit vzájemné vztahy, oblasti spolupráce, způsob rozdělení režijních nákladů na klíčování a způsob vlastního klíčování (rozdělení) přepravních tržeb. Tyto povinnosti jim ukládá Spolkový zákon o přepravě veřejnou dopravou (Transportgesetz). Tržby z jízdného se pak každoročně vyrovnávají na základě přepravních průzkumů.

Tento systém, fungující již přes sto let, se nazývá Přímá přeprava (Direkter Verkehr). Kromě vlaků jsou do něj zapojeny i regionální autobusy, lanovky, lodě a přívozy. V roce 1997 k němu přistoupily i městské dopravní podniky. Tato celostátní tarifní integrace je pouze jedním ze stavebních kamenů švýcarského systému veřejné dopravy, který je považován za jeden z nejlepších na světě. Systém dále stojí na přestupních vazbách mezi jednotlivými druhy dopravy, na taktovém jízdním řádu (spoj každou hodinu či půlhodinu) či cílených modernizacích železniční infrastruktury tak, aby se stíhaly přestupy v nejvýznamnějších uzlových stanicích. Samozřejmostí jsou rovněž moderní a čistá vozidla, jakož i příslovečná švýcarská dochvilnost.

Správu systému Přímé přepravy má na starosti Svaz veřejné dopravy (VÖV – zájmové sdružení dopravců a jejich dodavatelských firem), přesněji jeho organizační složka ch-direct. Přímá přeprava je uspořádána podobně jako akciová společnost – nejvyšším výkonným orgánem je „valná hromada“ dopravců, která schvaluje zásadní změny cen, produktů a sortimentu jízdného. Většinu činností pak řídí Komise pro osobní dopravu a Komise pro odbyt, složená ze zástupců vybraných dopravců. Ch-direct má zejména na starosti informování dopravců i veřejnosti, centrální zpracování jejich podkladů a připomínek, jakož i strategii a koncepci systému Přímé přepravy.

Vlastní klíčování tržeb provádí největší švýcarský železniční dopravce Švýcarské spolkové dráhy (SBB) prostřednictvím softwaru PRISMA. Ch-direct k jeho výstupům shromáždí ještě data o přepravě „uvnitř“ jednotlivých dopravců. Tržby z generálního předlatného se klíčují na základě týdenních „cestovních deníků“ od zhruba 14 000 reprezentativně vybraných držitelů předplatních jízdenek. Tržby z polovičního předplatné se klíčují na základě údajů o prodaných jízdenkách, které jsou platné s tímto dokladem. Klíčování se provádí každý rok a musí s ním jednomyslně souhlasit všichni dopravci. Aby se zamezilo případům, kdy ve vzorku není zaznamenán ani jeden cestující například u malé lanové dráhy, a ona tak nedostala žádný podíl na tržeb z předplatného, které uznává, zavádí se klouzavé průměry.

Státní dozor nad Přímou přepravou provádí švýcarský Spolkový úřad pro dopravu (BAV).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*