Seřaďovací nádraží Limmattal

Seřaďovací nádraží Limmattal je se svou šířkou 64 kolejí je jedním z největších v Evropě. Seřaďovací nádraží slouží k přeřazení nákladních vozů či jejich skupin mezi příchozím a odchozím vlakem tak, aby ze stanice odeslání dorazily do cíle.

Protože Švýcarsko nemá téměř žádné nerostné zdroje, tvoří tyto vozové zásilky převážnou část vnitrostátní nákladní dopravy (osa východ-západ). Naproti tomu tranzit probíhá na ose sever-jih. Protože přes den je železniční síť zaplněna hustým provozem osobní dopravy, jezdí část nákladních vlaků v noci. Zbylé se musí osobní dopravě přizpůsobit a projíždět rovněž v pravidelných intervalech.

Seřaďovací nádraží i přilehlé tratě jsou vybaveny jednotným evropským zabezpečovačem ETCS úrovně L2 takže umožňuje odbavení vlaků bez národního zabezpečovače.

Seřaďovací nádraží Limmattal

Seřaďovací nádraží Limmattal. Foto: Roland zh, CC BY-SA 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*