Spolkový úřad pro dopravu (BAV)

Spolkový úřad pro dopravu (Bundesamt für Verkehr, BAV) je ve Švýcarsku organizace podřízená Ministerstvu životního prostředí, dopravy, energie a telekomunikací, která je zodpovědná za regulaci veškeré drážní a věřejné silniční dopravy. Jeho působnost tedy zahrnuje nejen železnice, ale i městské dráhy, lanovky, autobusovou dopravu i lodní dopravu. Jedině letecká doprava a individuální automobilá doprava spadají pod jiné orgány.

Spolkový úřad pro dopravu dohlíží na bezpečnost drážního provozu (obdoba Drážního úřadu v České republice), jakožto drážní regulační orgán je ale zároveň zodpovědný za celou dopravní politiku a strategii. Je to další ukázka celkové preference železniční a obecně drážní dopravy.

V roce 2014  vypracoval BAV celkovou strategii veřejné dopravy. V té chce zachovat faktory úspěchu dnešní veřejné dopravy; zároveň chce ale dále veřejnou dopravu rozvíjet a přizpůsobit ji požadavkům budoucnosti. Pro BAV je veřejná doprava službou pro Švýcarsko a musí plnit následující požadavky:

  • atraktivnost pro zákazníky (= cestující)
  • dlouhodobě financovaná
  • efektivní pro obyvatelstvo, ekonomiku a stát, šetrná k životnímu prostředí, bezpečná a spolehlivá

BAV chce tímto cílům přispět svou prací. Strategie je realizována v rámci každodenních úkolů BAV, v projektech a částečně individuálními opatřeními. Review této strategie je plánován po čtyřech letech, v roce 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*