Tarifní integrace

Tarifní integrací rozumíme možnost, kdy si cestující ve veřejné dopravě koupí jednu jízdenku za jednotný tarif pro celou cestu, přičemž tuto může absolvovat několika různými spoji (vlaky, autobusy, prostředky MHD, po jezeře nebo třeba lanovou dráhou) různých dopravců, aniž by to pro něj znamenalo jakoukoliv komplikaci.

Již v roce 1891 se navíc v rámci tohoto integrovaného systému začaly prosazovat nabídky paušálních jízdenek, tedy možnost předplatného na slevu (ve všech dopravních prostředcích), popř. dokonce volné jízdy ve většině spojů. Tyto jízdní doklady vešly ve známost jako tzv. „HalbTax-Abo” pro poloviční jízdné, případně „General Abonnement” pro volné cestování – platí prakticky v celé síti švýcarské veřejné dopravy. Existují i některé další odvozené typy, zaměřené například na jednotlivé skupiny cestujících nebo motivaci k cestování mimo špičku. Dalším významným produktem celostátní integrace jsou například síťové jízdenky „Swiss Pass” apod., zejména pro zahraniční návštěvníky Švýcarska.

Od roku 1997 je do tohoto integrovaného systému zapojena i MHD. Přibližně od roku 1990 lze konstatovat, že systém jednotného tarifu pokrývá bez podstatné výjimky a mimo zvláštních spíše turistických horských tratí či autobusových (popř. lodních) linek celé švýcarské území. Dnes takto spolupracuje přibližně 250 dopravců. Díky tomu se síťové jízdenky těší značné oblibě: v roce 2005 vlastnilo 48% obyvatel starších 16 let některou předplatní jízdenku pro veřejnou dopravu, z nich 30% průkaz na poloviční slevu „halbtax-abo” a 7% celosíťovou jízdenku „general abonnement”.

Tarifní integraci včetně každoročního rozdělování tržeb z předplatních jízdenek všem spolupracujícím dopravcům (ch-direct) má na starosti Svaz veřejné dopravy (Verband öffentlicher Verkehr – VÖV), zastřešující organizace, která byla založena v roce 1889 a dnes sdružuje přes 130 doprav ních podniků a zhruba 180 podniků souvisejícího průmyslu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*