Vlak s naklápěcí skříní

Vozidlo (vlak) s naklápěním skříně je vozidlo, které umožňuje průjezd oblouků vyšší rychlostí než klasické vozidlo, a to díky naklápění skříně vozidla, čímž se vyrovná odstředivá síla způsobena nedostatkem převýšení koleje.

Naklápění skříně tedy má za cíl kompenzovat účinky odstředivé síly působící na cestující a předměty ve vozidle.

Naklápění může být

  • pasivní
  • aktivní

Příkladem vlaků s aktivním naklápěním jsou jednotky řady RABDe 500 provozované ve Švýcarsku s komerčním označením (kategorií) ICN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*