Výkonové zpoplatnění nákladních automobilů

Výkonové zpoplatnění nákladních automobilů (německy: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, LSVA)  neboli mýto bylo ve Švýcarsku schváleno referendem v roce 1998 a zavedeno v roce 2001. Je důležitým nástrojem švýcarské dopravní politiky zejména pro převod tranzitní silniční nákladní dopravy na železnici.

Zpoplatnění má tyto parametry:

  • platí pro švýcarské i cizí dopravce
  • platí se na silnicích všech tříd (na celé silniční síti)
  • platí pro všechny nákladní automobily nad 3,5 tuny
  • různé sazby, např. dle normy EURO

Průměrná sazba činí 0,75 EUR na kilometr.

Výnos z tohoto zpoplatnění činí až 1,5 franků ročně a představuje až 2/3 zdrojů federálního fondu pro výstavbu a financování infrastrukturních projektů věřejné dopravy (FinöV). Z tohto fondu jsou financovány stavby Nové alpské železniční transversály (Neue Eisenbahn-Alpentransversale, NEAT) (jako Gotthardský základnový tunel které pak přebírají zátěž ze silniční dopravy.

Zároveň se zavedením nového způsobu zpoplatnení byla zvýšená maximální povolená hmotnost nákladních automobilů z 28 na 40 tun.

Základním argumentem pro tento způsob zpoplatnění je princip úměry mezi použitím infrastruktury (počtem km a hmotností vozidla) a platbou, místo jednorázového poplatku (dálniční známka) nebo platbou mýta jenom při jízdě po dálnici a bezplatním využitím jiných komunikací. Tento způsob zpoplatnění se více blíži skutečným nákladům nebo tržnímu princípu platby za službu vs. principu daně.

Technologie výběru mýta funguje bez potřeby mýtných bran, jelikož je založena na sledování ujeté trasy pomocí GPS a DSRC. Kamiony jsou vybaveny palubní jednotkou Tripon která přijímá signály ze satelitů GPS a radiových antén DSRC a údajů z tachometru.

Navzdory obavám o promítnutí nákladů dopravců do spotřebitelskéh cen vzrostl národní index nákladů podle kalkulací Federálního statistického úřadu domácností v důsledku zavedení LSVA jen o 0,1 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*