Železniční stanice Basilej (Basel SBB)

Stanice Basel SBB je přechodovou stanicí ze Švýcarska do Německa i Francie.

Jako technickou zajímavost je možné uvést, že v severní části kolejiště a u některých nástupišť se nachází styk napěťových soustav a přepínatelná trolej z důvodu odlišného napětí Francie a Švýcarska. V této stanici také dochází k delším (cca čtvrthodinovým) pobytům vlaků všech linek, včetně vlaků ICE, což slouží zejména k tomu, aby případná zpoždění z Německa či Francie příliš nenarušovala švýcarskou organizaci železničního provozu.

Zajímavostí nádraží je také kryté parkoviště pro cca 1500 jízdních kol.

Před nádražní budovou se rozkládá terminál veřejné dopravy. Aby byl provoz plynulý, nekladou se chodcům žádné bariéry. Z bezpečnostních důvodů je však asfalt mezi tramvajovými kolejemi výrazně nabarven. V zastávce je možné potkat jak zelené tramvaje basilejských dopravních podniků BVB, tak žlutočervené příměstské tramvaje společnosti BLT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*