Nový městský tunel do železniční stanice Lucern (Durchgangbahnhof Luzern)

Historie

První nádraží v Lucernu bylo otevřeno v roce 1859 jako konečná stanice Švýcarské centrální dráhy z Basileje na hranicích Francie a Německa.

První nádraží Luzern z roku 1859

První nádraží Luzern z roku 1859

Toto dřevěné nádraží bylo nahrazeno v roce 1896 novým nádražím do ktorého ústilo několik tratí, včetně úzkorozchodné a částečně ozubnicové dráhy Brünigbahn.

Z Lucernu se stala významná křižovatka železničních tratí s přímým spojením do všech koutů Švýcarska i okolních zemí.

Druhá budova nádraží Luzern z roku 1896

Druhá budova nádraží Luzern z roku 1896

Toto historické nádraží podlehlo v roce 1971 ničivému požáru.

Současnost

Dnešní budova nádraží vzešla z architektonické soutěže vypsané v roce 1980. Soutěž vyhrála Ammann and Baumann, a navrhl ji její architekt Santiago Calatrava, který se později proslávil několika dalšími nádražími, letišti a jinými stavbami dopravní infrastruktury.

Nádraží Luzern

Nádraží Luzern ©2018 Santiago Calatrava

V současnosti stanici Lucern obsluhují vlaky EC zajíždějící do italského Milána, IC a IR vlaky do Ženevy, Curychu (včetně zastávky na letišti), RE do Bernu a Oltenu i 11 linek S-Bahn sloužících příměstské dopravě. To činí spolu 850 vlaků denně. Podle prognóz SBB má počet cestujících na nádraží Lucern stoupnout mezi lety 2009 a 2030 o 40 %.

Současné nádraží je hlavové – několik tratí z východu Švýcarska vchází do města ze severu kde se schází s tratěmi ze severu, pak západu předtím než se stočí zpátky k severu na společném zhlaví nádraží.  Toto uspořádání způsobuje prodloužen jízdních dob oproti přímému vedení tratě a znemožňuje vedení linek skrze město.

Samozřejmostí je pohodlný přestup na trolejbusy, autobusy jako i početné lodní spojení provozované na jezeře Lucern. Na stránkách švýcarských železnic SBB se nachází interaktivní plánek stanice s vyznačením jednotlivých vstupů, nástupišťi okolí.

Budoucnost

S cílem zvýšit kapacitu uzlu a zruchlit dopravu byla v roce 2009 vypracována studie nového 3,5 km dlouhého tunelu pod jezerem Lucern s pracovním názvem Durchmesserlinie Luzern. Tato nová trať by umožnila přímé spojení mezi nádražím Luzern a nádražím Ebikon, čímž by se výrazně zrychlil průjezd městem ve směru Zürich HB. Spolu s novým bázovým tunelem Zimmerberg II (Zimmerberg-Basistunnel II) u Curychu se tak jízdní doby mezi Lucernem a Curychem zkrátí z 45 na 35 minut, i zvýší kapacita uzlu. Zároveň s tunelem má vzniknout nová podzemní úroveň nádraží se 4 nástupišti, nazývaná Durchgangsbahnhof Luzern (průjezdné nádraží Luzern) nebo Tiefbahnhof Luzern (podzemní nádraží Lucern).

Nový tunel Durchmesserlinie Luzern - Ebikon

Nový tunel Durchmesserlinie Luzern – Ebikon. Mapa: Neue Zürcher Zeitung

Záměr výstavby a společné financování této investice městem a kantonem bylo potvrzeno kantonálním referendem 29. listopadu 2009, ve kterém se 74,64 procenta voličů vyslovilo pro stavbu. Záměr byl zahrnut do balíčku infrastrukturních opatření Bahn 2030.

Zdroje:

[1] Stránky SBB CFF FFS

[2] Stránky projektu Durchgangbahnhof Luzern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*